1. Tuyển sinh liên thông 201701

    Tuyển sinh liên thông 2017
  2. Tuyển sinh Cao đẳng 201702

    Tuyển sinh Cao đẳng 2017
  3. Học bổng ưu tiên năm 201703

    Học bổng ưu tiên năm 2017

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

22/08/2015
 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam được thành lập theo theo quyết định số 4188/QĐ-BGDĐT ngày 28/07/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau hơn 6 năm hình thành và phát triển, trường luôn chú trọng việc đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng đào tạo.
 
Điểm tin
Top