1. Tuyển sinh Cao đẳng 201701

    Tuyển sinh Cao đẳng 2017

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

22/08/2015
 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam được thành lập theo theo quyết định số 4188/QĐ-BGDĐT ngày 28/07/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau hơn 6 năm hình thành và phát triển, trường luôn chú trọng việc đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng đào tạo.
 
Điểm tin
Top