1. Cao đẳng chính quy các ngành01

    Cao đẳng chính quy các ngành
  2. Mã ngành đào tạo Cao đẳng 201802

    Mã ngành đào tạo Cao đẳng 2018

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

22/08/2015
 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam được thành lập theo theo quyết định số 4188/QĐ-BGDĐT ngày 28/07/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau hơn 6 năm hình thành và phát triển, trường luôn chú trọng việc đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng đào tạo.
 
Điểm tin
Top