Danh sách sinh viên bậc Cao đẳng tin chỉ khóa 07(2014-2017) còn nợ môn học
31/08/2017

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể sinh viên bậc Cao đẳng Khóa 07(2014-2017) ngành Dược, Điều dưỡng, Quản trị kinh doanh, Quản lý đất đai, Kế toán, Dịch vụ pháp lý về danh sách sinh viên còn nợ môn

 Danh sách sinh viên nợ môn ngành Dược

 Danh sách sinh viên nợ môn ngành Điều dưỡng

 Danh sách sinh viên nợ môn ngành Quản lý đất đai

 Danh sách sinh viên nợ môn ngành Dịch vụ pháp lý

 Danh sách sinh viên nợ môn ngành Kế toán

 Danh sách sinh viên nợ môn ngành Quản trị kinh doanh

Lưu ý: Sinh viên cũng có thể theo dõi môn còn nợ này trên trang cá nhân.

 


 
Thông báo mới
Điểm tin
Top