Danh sách sinh viên bậc Cao đẳng tín chỉ khóa 07(2014-2017) tích lũy đủ số tín chỉ theo chương trình đào tạo
01/09/2017

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể sinh viên bậc cao đẳng khóa 07(2014-2017) các ngành Dược, Điều dưỡng, Quản lý đất đai, Dịch vụ pháp lý, Quản trị kinh doanh, kế toán, . .  về danh sách sinh viên tích lũy đủ số tín chỉ theo kế hoạch đào tạo:

 Danh sách sinh viên tích lũy đủ số tín chỉ môn học ngành Dược

 Danh sách sinh viên lũy đủ số tín chỉ môn họcngành Điều dưỡng

 Danh sách sinh viên lũy đủ số tín chỉ môn học ngành Quản lý đất đai

 Danh sách sinh viên lũy đủ số tín chỉ môn học ngành Dịch vụ pháp lý

 Danh sách sinh viên lũy đủ số tín chỉ môn học ngành Kế toán

 Danh sách sinh viên  lũy đủ số tín chỉ môn học ngành Quản trị kinh doanh

*****Lưu ý:

_ Danh sách sinh viên tốt nghiệp và xếp hạng tốt nghiệp sẽ được công bố vào ngày 06/09/2017

_ Sinh viên sẽ đăng ký nhận giấy chứng nhận (đăng ký online) từ ngày 07->10/09/2017

_ Thời gian cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp sẽ thông báo vào ngày 11/09/2017

_ Sinh viên cũng có thể theo dõi điểm môn học trên trang cá nhân.


 
Thông báo mới
Điểm tin
Top