Hướng dẫn ghi hồ sơ tuyển sinh
13/05/2015

A.1. Hướng dẫn ghi mẫu bìa hồ sơ xét tuyển Cao đẳng

 

A.2. Hướng dẫn ghi mẫu đơn xét tuyển Cao đẳng

 Lưu ý: Sau khi điền đầy đủ thông tin hồ sơ thí sinh cần bổ sung thêm các giấy tờ sau:

1. Bằng tốt nghiệp THPT/TCCN (nếu đã tốt nghiệp TCCN) hoặc tương đương (bản sao y có chứn thực)

2. Học  bạ THPT (bản sao y có chứng thực)

3. Giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên (nếu có)

4. Bảng điểm TCCN (nếu đã tốt nghiệp TCCN, nếu có)

B.1.Hướng dẫn ghi bìa hồ sơ trung cấp

B.2.Hướng dẫn ghi đơn đăng ký xét tuyển trung cấp chuyên nghiệp

 Lưu ý: Sau khi điền đầy đủ thông tin hồ sơ thí sinh cần bổ sung thêm các giấy tờ sau:

1. Bằng tốt nghiệp THPT/THCS hoặc tương đương (bản sao y có chứn thực)

2. Học  bạ THPT/THCS (bản sao y có chứng thực)

3. Giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên (nếu có)

 


 
Thông báo mới
Điểm tin
Top