Hướng dẫn thông tin xét tuyển và hồ sơ nhập học
01/08/2016

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ XÉT TUYỂN & NHẬP HỌC


 

-----***-----ĐỐI TƯỢNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG-----***-----

*** Hồ sơ XÉT TUYỂN gồm:

1. Đơn xét tuyển bậc Cao đẳng chính quy tải TẠI ĐÂY

2. Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (bản photo công chứng)

3. Học bạ THPT hoặc tương đương (bản photo công chứng)

*** Hồ sơ NHẬP HỌC gồm:

1. Giấy báo trúng tuyển của trường Cao đẳng Miền Nam

(Nếu thí sinh chưa nhận được giấy báo, sẽ được trường bổ sung khi nộp hồ sơ nhập học)

2. Học bạ THPT hoặc tương đương (bản photo công chứng)

3. Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (bản photo công chứng)

4. Bản sao giấy khai sinh

 


 -----***-----ĐỐI TƯỢNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP-----***-----

*** Hồ sơ XÉT TUYỂN gồm:

1. Đơn xét tuyển bậc Cao đẳng chính quy tải TẠI ĐÂY

2. Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (bản photo công chứng)

3. Học bạ THPT hoặc tương đương (bản photo công chứng)

4. Bằng tốt nghiệp TCCN (bản photo công chứng)

5. Bảng điểm tốt nghiệp TCCN

*** Hồ sơ NHẬP HỌC gồm:

1. Giấy báo trúng tuyển của trường Cao đẳng Miền Nam

(Nếu thí sinh chưa nhận được giấy báo, sẽ được trường bổ sung khi nộp hồ sơ nhập học)

2. Học bạ THPT (bản photo công chứng)

3. Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (bản photo công chứng)

4. Bản sao giấy khai sinh

5. Bằng tốt nghiệp TCCN (bản photo công chứng)

6. Bảng điểm tốt nghiệp TCCN


 

 


 
Điểm tin
Top