Ngành kế toán là gì, Kế toán học gì? Ra trường làm gì?
10/05/2017

Ngành kế toán là gì?

Kế toán là công việc ghi chép, thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động tài chính của một tổ chức, một doanh nghiệp, một cơ quan nhà nước, một cơ sở kinh doanh tư nhân, kế toán thể hiện sự hình thành và biến động của tài sản và nguồn vốn của một đơn vị trong quá trình hoạt động

Ngành Kế toán học gì?

Học ngành kế toán tại Trường Cao đẳng Miền Nam sinh viên sẽ được trang bị hệ thống kiến thức chuyên sâu cả về lý thuyết lẫn thực hành về kế toán như: Kế toán tài chính doanh nghiệp, kế toán quản trị, kế toán hành chính sự nghiệp, . . . các phần mềm kế toán, phân tích tài chính theo chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán của Việt Nam để sinh viên có thể làm việc tại doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp nước ngoài.

sinh viên ngành Kết toán trường Cao đẳng Miền Nam

Ngoài ra sinh viên được trang bị về kỹ năng nghề nghiệp như: thực hiện được các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp từ nghiệp vụ sổ sách đến hoạch toán các báo cáo tài chính, khai báo thuế tại doanh nghiệp, tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp, thực hiện các nghiệp vụ kế toán trên Excel, Access và phần mềm kế toán, phân tích tài chính doanh nghiệp, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc đội nhóm, kỹ năng xử lý tính huống.

Hiện nay trong chương tình học ngành kế toán của nhà trường đã được rất nhiều công ty phần mềm kế toán đến đào tạo phần mềm và chấp chứng chỉ cho sinh viên.

Ngành kế toán ra trường làm gì?

Sau khi tốp nghiệp ngành Kết toán bạn có thể đảm nhận các công việc ở vị trí như: Chuyên viên kế toán viên về chi phí, kế toán giá thành, kế toán thuế, kế toán kho, kế toán tổng hợp, nhân viên thu ngân, nhân viên thủ quỹ,  chuyên viên kiểm soát nội bộ, chuyên viên kiểm toán, chuyên viên thuế, chuyên viên giao dịch ngân hàng,  chuyên viên phân tích tài chính doanh nghiệp, kế hoạch tài chính doanh nghiệp.

Hiện nay có rất nhiều trường đào tạo ngành kế toán tại Tp.Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Miền Nam là một trong những trường cung cấp nhân lực ngành Kế toán uy tín cho Tp.HCM và khu vực Miền Nam trong nhiều năm qua.

Ban truyền thông CMN


 
Điểm tin
Top