Thông báo mới

Lịch học lớp liên thông ngành Dược sĩ, Điều dưỡng 10CDDS1_LT, 10CDDD1_LT

15/04/2017
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới sinh viên bậc Cao đẳng liên thông hệ chính quy ngành Dược, Điều dưỡng về lịch học

Lịch học ôn Anh văn - Tin học đợt 1 năm 2017 và danh sách chia lớp

11/04/2017
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới các sinh viên đăng ký học ôn chứng chỉ Anh văn - Tin học về lịch học và danh sách chia lớp

Lịch học kỹ năng mềm cao đẳng liên thông ngành Dược, ngành Điều dưỡng đợt 1 năm 2017

01/04/2017
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới sinh viên bậc Cao đẳng liên thông ngành Dược, ngành Điều dưỡng về lịch học kỹ năng mềm đợt 1 năm 2017

Danh sách xét dự thi tốt nghiệp bổ sung (sinh viên mới trả nợ môn học) đợt tháng 3 năm 2017

27/03/2017
Danh sách xét dự thi tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2017 xét bổ sung những sinh viên mới hoàn thành trả nợ môn

Danh sách HSSV xét dự thi, xét tốt nghiệp và môn học còn nợ đợt tháng 3/2017

25/03/2017
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới HSSV đã nộp đơn xét dự thi tốt nghiệp (sinh viên niên chế), và sinh viên nộp đơn xét tốt nghiệp (sinh viên tín chỉ)

Lịch thi lại cho sinh viên không dự thi lần 1 (đã làm đơn có lý do chính đáng)

23/03/2017
Phòng Khảo thi - Trường Cao đẳng Miền  Nam thông báo tới sinh viên chưa dự thi lần 1, có lý do chính đáng và đã làm đơn theo quy định về lịch thi lại

Lịch học Kỹ năng mềm đợt 1 năm 2017

23/03/2017
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới sinh viên bậc Cao đẳng chính quy đăng ký học Kỹ năng mềm đợt 1 năm 2017 về lịch học và danh sách chia lớp

Lịch thi tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2017 cho HSSV bậc Cao đẳng và TCCN chính quy

22/03/2017
Phòng Đào tạo thông t báo tới toàn thể học sinh - sinh viên bậc cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chính quy đã nộp đơn xét dự thi và đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2017 về lịch thi, cụ thể

Danh sách HSSV nộp đơn đăng ký xét tốt nghiệp (bậc cao đẳng tín chỉ) và sinh viên nộp đơn xét dự thi tốt nghiệp đợt tháng 3/2017

21/03/2017
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới các học sinh - sinh viên bậc cao đẳng học theo tín chỉ, và học theo niên chế danh sách sinh viên nộp đơn xét tốt nghiệp, và sinh viên nộp đơn xét dự thi tốt nghiệp

Lịch học lại môn TH Kiểm nghiệm sinh viên cao đẳng Dược

17/03/2017
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới các bạn sinh viên Cao đẳng Dược về lịch học lại môn TH kiểm nghiệm như sau:
 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top