Thông báo họp khoa Kinh tế Tháng 04/2016
13/04/2016

Trường Cao đẳng Miền Nam

Khoa Kinh tế

THÔNG BÁO HỌP KHOA

           

Ban chủ nhiệm khoa thông báo họp khoa tháng 04/2016 như sau:

-         Thời gian: lúc 8h 30, thứ 5 ngày 14/04/2016

-         Địa điểm: tại văn phòng khoa

-         Thành phần tham dự: tất cả giảng viên trong khoa.

-         Nội dung: triển khai một số nhiệm vụ về khóa luận tốt nghiệp, thực tập tốt nghiệp và giảng dạy kỹ năng nghề nghiệp.  

Kính mong quý Thầy/Cô tham gia đầy đủ.

TRƯỞNG KHOA

 


 
Điểm tin
Top