Về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đối với sinh viên bậc Cao đẳng đào tạo theo tín chỉ các khóa 05,06
22/08/2017

Căn cứ Kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2017, Phòng đào tạo thông báo tới sinh viên bậc Cao đẳng khóa 06,05, . . . đào tạo  theo tín chỉ, các ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Quản lý đất đai, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, . . . về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 8 năm 2017 cụ thể như sau:

Lưu ý: Sinh viên khóa 07(2014-2017) đào tạo theo tín chỉ được xét tốt nghiệp theo tiến độ không phải nộp đơn

1. Đối tượng và thời gian nộp đơn:

Bậc Cao Đẳng

Đối tượng

Thời gian đăng ký nộp đơn

Chính quy

Khóa 06, 05 (Đào tạo theo tín chỉ)

(Đã hoàn thành trả nợ môn)

22/8 - 28/8/2017

2. Quy trình đăng ký xét tốt nghiệp

- Sinh viên tải mẫu đơn đề nghị xét tốt nghiệp TẠI ĐÂY

- Sinh viên nộp đơn được điền đầy đủ thông tin về phòng đào tạo đến ngày 28/8/2017.


 
Thông báo mới
Điểm tin
Top