Kết quả kỹ năng nghề nghiệp bậc Cao đẳng ngành Dược sĩ khóa 06
16/08/2016

Kết quả kỹ năng nghề nghiệp sinh viên xem chi tiết trong tệp đính kèm:

Lưu ý: Kết quả "Đậu" nếu Điểm TK (ĐTK) >=5.0đ, Điểm Thi (ĐT) >=3.0đ

Xếp loại:

_ "Giỏi" nếu ĐTK >=8 và ĐT>=7

_ "Khá" nếu ĐTK>=7 và ĐT>=6

_ "Trung bình" nếu ĐTK>=5 và ĐT>=3

Lớp 06CDDS1 Xem tại đây

Lớp 06CDDS2 Xem tại đây

Lớp 06CDDS3 Xem tại đây

Lớp 06CDDS4 Xem tại đây

Lớp 06CDDS5 Xem tại đây


 
Thông báo mới
Điểm tin
Top