Kết quả kỹ năng nghề nghiệp bậc Cao đẳng ngành Dược sĩ khóa 06
16/08/2016

Kết quả kỹ năng nghề nghiệp sinh viên xem chi tiết trong tệp đính kèm:

Lưu ý: Kết quả "Đậu" nếu Điểm TK (ĐTK) >=5.0đ, Điểm Thi (ĐT) >=3.0đ

Xếp loại:

_ "Giỏi" nếu ĐTK >=8 và ĐT>=7

_ "Khá" nếu ĐTK>=7 và ĐT>=6

_ "Trung bình" nếu ĐTK>=5 và ĐT>=3

Lớp 06CDDS1 Xem tại đây

Lớp 06CDDS2 Xem tại đây

Lớp 06CDDS3 Xem tại đây

Lớp 06CDDS4 Xem tại đây

Lớp 06CDDS5 Xem tại đây


 
Điểm tin
Top