Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng học gì? chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng như thế nào?
04/10/2017

Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng thuộc khoa Kỹ thuật công nghệ tại trường Cao đẳng Miền Nam, đây là một trong những ngành mà xã hội luôn có nhu cầu nhân lực rất lớn. Trường Cao đẳng Miền Nam là nơi cung cấp nguồn nhân lực ngành Xây dựng có chất lượng và uy tín cho các cơ quan, doanh nghiệp tại khu vực Tp.HCM nói riêng và Miền Nam nói chung. 

Với chương trình đào tạo luôn được cập nhật cùng đội ngũ giảng viên có kinh nghiệp thực tế, trong những năm qua đã có rất nhiều sinh viên ngành Xây dựng có việc làm sau khi tốt nghiệp tại Trường. Bài viết cung cấp thông tin để các bạn học sinh hiểu thêm về Ngành Công nghệ kỹ thuật CT Xây dựng học gì? Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật CT xây dựng như thế nào?. Dưới đây là Khung chương trình đào tạo ngành CNKT công trình xây dựng để các bạn học sinh tham khảo.

STT

Khối kiến thức/ Tên môn học

Số tín chỉ

Ghi chú

I

Khối kiến thức giáo dục đại cương

23

 

1

Giáo dục thể chất

3

 

2

Giáo dục quốc phòng – An ninh

8

 

3

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin

5

 

4

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

5

Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam

3

 

6

Tin học căn bản

3

 

7

Pháp luật đại cương

2

 

8

Toán cao cấp

2

 

9

Vật lý đại cương

2

 

10

Tiếng Anh căn bản 1

2

 

11

Tiếng Anh căn bản 2

2

 

II

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

73

 

II.1

Kiến thức cơ sở khối ngành và ngành

24

 

1

Hình họa và vẽ kỹ thuật

4

 

2

Cơ học lý thuyết

2

 

3

Sức bền vật liệu

3

 

4

Thiết kế 2D bằng Autocad

2

 

5

Cơ học kết cấu

3

 

6

Địa chất công trình

2

 

7

Thủy lực máy bơm

2

 

8

Điện kỹ thuật

2

 

9

Vật liệu xây dựng

2

 

10

Trắc địa

2

 

II.2

Kiến thức ngành và chuyên ngành

49

 

1

Cấu tạo kiến trúc

3

 

2

An toàn lao động

2

 

3

Kết cấu bêtông cốt thép

4

 

4

Thực tập công nhân cơ bản

2

 

5

Đồ án bêtông

2

 

6

Thực tập họa viên

2

 

7

Kết cấu thép

3

 

8

Kỹ thuật thi công

3

 

9

Đồ án Kỹ thuật thi công

2

 

10

Tin học trong phân tích kết cấu

2

 

11

Cơ học đất và nền móng

3

 

12

Đồ án nền móng

2

 

13

Cấp thoát nước

2

 

14

Thực tập kỹ thuật viên vẽ máy

2

 

15

Dự toán

3

 

16

Thiết kế kiến trúc

3

 

17

Tổ chức thi công

3

 

18

Tiếng Anh chuyên ngành

2

 

19

Đồ án kiến trúc

2

 

20

Máy xây dựng

2

 

 

Tốt nghiệp

 

 

1

Thực tập tốt nghiệp

5

 

Đối với sinh viên thực hiện Khóa luận tốt nghiệp:

 

 

2

Khóa luận tốt nghiệp

5

 

Tổng chương trình đào tạo đối với sinh viên thực hiện Khóa luận tốt nghiệp

106

 

Đối với sinh viên không thực hiện Khóa luận tốt nghiệp thì học hai học phần thay thế:

 

 

2

Quản lý dự án xây dựng

2

 

3

Tính toán kết cấu móng sâu

3

 

Tổng chương trình đào tạo đối với sinh viên không thực hiện Khóa luận tốt nghiệp

106

 


 
Thông báo mới
Điểm tin
Top