Thông báo

Danh sách SV Cao đẳng ngành Tài chính, Quản trị, Kế toán, Quản lý đất đai, CTKTCT Xây dựng đủ điều kiện tốt nghiệp

Danh sách SV Cao đẳng ngành Tài chính, Quản trị, Kế toán, Quản lý đất đai, CTKTCT Xây dựng đủ điều kiện tốt nghiệp

29/09/2016
Phòng Đào tạo thông báo tới sinh viên bậc cao đẳng chính quy khóa 05,06 ngành Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Quản lý đất đai, CNKTCT xây dựng (học theo tín chỉ) đủ điều kiện tốt nghiệp.
Kết quả kỹ năng nghề nghiệp bậc Cao đẳng ngành Dược sĩ khóa 06

Kết quả kỹ năng nghề nghiệp bậc Cao đẳng ngành Dược sĩ khóa 06

16/08/2016
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới sinh viên Cao đẳng Dược về kết quả Kỹ năng nghề nghiệp, 
Thời khóa biểu kỹ năng nghề nghiệp Cao đẳng Điều dưỡng khóa 06 và ngành Y sĩ trung cấp khóa 07

Thời khóa biểu kỹ năng nghề nghiệp Cao đẳng Điều dưỡng khóa 06 và ngành Y sĩ trung cấp khóa 07

22/04/2016
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới sinh viên Cao đẳng Điều dưỡng khóa 06 và học sinh ngành Y sĩ trung cấp khóa 07 về lịch học kỹ năng nghề nghiệp cụ thể như sau
Danh sách sinh viên ngành Công nghệ KTCT Xây dựng và Quản lý đất đai dự thi kết thúc học phần HK2 - 2015-2016

Danh sách sinh viên ngành Công nghệ KTCT Xây dựng và Quản lý đất đai dự thi kết thúc học phần HK2 - 2015-2016

06/04/2016
Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam thông báo danh sách dự thi cho sinh viên khóa 06, ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng và ngành Quản lý đất đai cụ thể như sau:
Lịch thi lần 2, khối ngành Điều dưỡng, ngành Y sĩ và ngành Dược sĩ

Lịch thi lần 2, khối ngành Điều dưỡng, ngành Y sĩ và ngành Dược sĩ

15/03/2016
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam thông báo tới toàn thể học sinh - sinh viên ngành Điều dưỡng, ngành Y sĩ trung cấp, ngành Dược cao đẳng, và Trung cấp dược sĩ về lịch thi lần 2
Lịch thi kết thúc học phần HK1-15-16

Lịch thi kết thúc học phần HK1-15-16

09/11/2015
Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam thông báo tới toàn thể các bạn HSSV khối ngành Dược, Luật, và khối ngành Kỹ thuật công nghệ về lịch thi học kỳ 1 năm học 2015 - 2016.
danh sách tccn đủ điều kiện tốt nghiệp, cao đẳng khối ngành kinh tế, kỹ thuật công nghệ đủ điều kiện tốt nghiệp

danh sách tccn đủ điều kiện tốt nghiệp, cao đẳng khối ngành kinh tế, kỹ thuật công nghệ đủ điều kiện tốt nghiệp

19/09/2015
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam thông báo tới toàn thể học sinh - sinh viên bậc cao đẳng chính quy khóa 05(2012 – 2015) và trung cấp chuyên nghiệp chính quy khóa 06(2013 – 2015) lịch nhận GCN tốt nghiệp tạm thời
Danh sách HS-SV đăng ký nhận GCN tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm(cập nhật 11/9)

Danh sách HS-SV đăng ký nhận GCN tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm(cập nhật 11/9)

11/09/2015
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam thông báo tới toàn thể học sinh - sinh viên bậc cao đẳng chính quy khóa 05(2012 – 2015) và trung cấp chuyên nghiệp chính quy khóa 06(2013 – 2015) danh sách đã đăng ký nhận GCN tốt nghiệp tạm thời
Danh sách sinh viên CĐCQ ngành Dược sĩ, Điều dưỡng và các khóa trước đủ điều kiện tốt nghiệp

Danh sách sinh viên CĐCQ ngành Dược sĩ, Điều dưỡng và các khóa trước đủ điều kiện tốt nghiệp

08/09/2015
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam thông báo tới các sinh viên bậc cao đẳng chính quy khóa 05(2012 – 2015) ngành Dược sĩ, Điều dưỡng và các sinh viên khóa 02,03,04 đủ điều kiện tốt nghiệp
Đăng ký nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

Đăng ký nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

05/09/2015
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam thông báo tới toàn thể học sinh - sinh viên bậc cao đẳng chính quy khóa 05(2012 – 2015) và trung cấp chuyên nghiệp chính quy khóa 06(2013 – 2015) đạt tốt nghiệp năm 2015 về thời gian nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp và bảng điểm cụ thể như sau:
 
Thông báo mới
Điểm tin
Top