Thông báo

Kết quả kỹ năng nghề nghiệp bậc Cao đẳng Khóa 07(2014-2017) các ngành Dược, Điều dưỡng, QTKD, DVPL, Kế toán, QL Đất đai

Kết quả kỹ năng nghề nghiệp bậc Cao đẳng Khóa 07(2014-2017) các ngành Dược, Điều dưỡng, QTKD, DVPL, Kế toán, QL Đất đai

11/10/2017
Phòng Đào tạo thông báo kết quả kỹ năng nghề nghiệp bậc cao đẳng khóa 07, các ngành Dược, Điều dưỡng, Dịch vụ pháp lý, Quản lý đất đai, Kế toán, Quản trị kinh doanh
Danh sách sinh viên khóa 07(2014-2017) đăng ký nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

Danh sách sinh viên khóa 07(2014-2017) đăng ký nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

12/09/2017
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông tới toàn thể sinh viên bậc cao đẳng khóa 07(2014-2017) về danh sách sinh viên đăng ký nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời
Danh sách sinh viên khóa 07(2014-2017) đăng ký nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (tt)

Danh sách sinh viên khóa 07(2014-2017) đăng ký nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (tt)

12/09/2017
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông tới toàn thể sinh viên bậc cao đẳng khóa 07(2014-2017) về danh sách sinh viên đăng ký nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời từ ngày 07-10/09/2017
Đăng ký nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm đối với sinh viên cao đẳng khóa 07(2014-2017)

Đăng ký nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm đối với sinh viên cao đẳng khóa 07(2014-2017)

06/09/2017
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể sinh viên bậc cao đẳng khóa 07(2014-2017) các ngành Dược, Điều dưỡng, Quản lý đất đai, Dịch vụ pháp lý, Quản trị kinh doanh, kế toán, . .  về việc đăng ký nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời
Danh sách sinh viên bậc Cao đẳng tín chỉ khóa 07(2014-2017) tích lũy đủ số tín chỉ theo chương trình đào tạo

Danh sách sinh viên bậc Cao đẳng tín chỉ khóa 07(2014-2017) tích lũy đủ số tín chỉ theo chương trình đào tạo

01/09/2017
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể sinh viên bậc cao đẳng khóa 07(2014-2017) các ngành Dược, Điều dưỡng, Quản lý đất đai, Dịch vụ pháp lý, Quản trị kinh doanh, kế toán, . . .
Danh sách sinh viên bậc Cao đẳng tin chỉ khóa 07(2014-2017) còn nợ môn học

Danh sách sinh viên bậc Cao đẳng tin chỉ khóa 07(2014-2017) còn nợ môn học

31/08/2017
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể sinh viên bậc Cao đẳng Khóa 07(2014-2017) ngành Dược, Điều dưỡng, Quản trị kinh doanh, Quản lý đất đai, Kế toán, Dịch vụ pháp lý về danh sách sinh viên còn nợ môn
Về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đối với sinh viên bậc Cao đẳng đào tạo theo tín chỉ các khóa 05,06

Về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đối với sinh viên bậc Cao đẳng đào tạo theo tín chỉ các khóa 05,06

22/08/2017
Căn cứ Kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2017, Phòng đào tạo thông báo tới sinh viên bậc Cao đẳng khóa 06,05, . . . đào tạo  theo tín chỉ, các ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Quản lý đất đai, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng,
Danh sách SV Cao đẳng ngành Tài chính, Quản trị, Kế toán, Quản lý đất đai, CTKTCT Xây dựng đủ điều kiện tốt nghiệp

Danh sách SV Cao đẳng ngành Tài chính, Quản trị, Kế toán, Quản lý đất đai, CTKTCT Xây dựng đủ điều kiện tốt nghiệp

29/09/2016
Phòng Đào tạo thông báo tới sinh viên bậc cao đẳng chính quy khóa 05,06 ngành Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Quản lý đất đai, CNKTCT xây dựng (học theo tín chỉ) đủ điều kiện tốt nghiệp.
Kết quả kỹ năng nghề nghiệp bậc Cao đẳng ngành Dược sĩ khóa 06

Kết quả kỹ năng nghề nghiệp bậc Cao đẳng ngành Dược sĩ khóa 06

16/08/2016
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới sinh viên Cao đẳng Dược về kết quả Kỹ năng nghề nghiệp, 
Thời khóa biểu kỹ năng nghề nghiệp Cao đẳng Điều dưỡng khóa 06 và ngành Y sĩ trung cấp khóa 07

Thời khóa biểu kỹ năng nghề nghiệp Cao đẳng Điều dưỡng khóa 06 và ngành Y sĩ trung cấp khóa 07

22/04/2016
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới sinh viên Cao đẳng Điều dưỡng khóa 06 và học sinh ngành Y sĩ trung cấp khóa 07 về lịch học kỹ năng nghề nghiệp cụ thể như sau
 
Thông báo mới
Điểm tin
Top