Chương trình - Tiến độ

Chương trình khung đào tạo Cao đẳng tín chỉ ngành Quản trị kinh doanh

Chương trình khung đào tạo Cao đẳng tín chỉ ngành Quản trị kinh doanh

10/01/2017
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới sinh viên bậc Cao đẳng tín chỉ ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH (CAO ĐẲNG QUẢN TRỊ KINH DOANH) về chương trình khung đào tạo
Chương trình khung đào tạo Cao đẳng tín chỉ ngành Quản lý đất đai

Chương trình khung đào tạo Cao đẳng tín chỉ ngành Quản lý đất đai

06/01/2017
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới sinh viên bậc Cao đẳng tín chỉ ngành QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI (CAO ĐẲNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI) về chương trình khung đào tạo
Chương trình khung đào tạo Cao đẳng tín chỉ ngành Kế toán

Chương trình khung đào tạo Cao đẳng tín chỉ ngành Kế toán

03/01/2017
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới sinh viên bậc Cao đẳng tín chỉ ngành Kế toán (CAO ĐẲNG KẾ TOÁN) về chương trình khung đào tạo
Chương trình khung đào tạo Cao đẳng tín chỉ ngành Dược sĩ

Chương trình khung đào tạo Cao đẳng tín chỉ ngành Dược sĩ

31/12/2016
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới sinh viên bậc Cao đẳng tín chỉ ngành Dược sĩ (Cao đẳng Dược) về chương trình khung đào tạo
Chương trình khung đào tạo Cao đẳng tín chỉ ngành Điều dưỡng

Chương trình khung đào tạo Cao đẳng tín chỉ ngành Điều dưỡng

31/12/2016
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới sinh viên bậc Cao đẳng tín chỉ ngành Điều dưỡng (cao đẳng Điều dưỡng) về chương trình khung đào tạo
Chương trình Khung đào tạo Cao đẳng tín chỉ ngành Dịch vụ pháp lý

Chương trình Khung đào tạo Cao đẳng tín chỉ ngành Dịch vụ pháp lý

29/12/2016
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới sinh viên bậc Cao đẳng tín chỉ ngành Dịch vụ pháp lý về chương trình khung đào tạo
Kế hoạch đào tạo năm học 2016 - 2017

Kế hoạch đào tạo năm học 2016 - 2017

10/06/2016
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể học sinh - sinh viên bậc cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp về tiến độ đào tạo năm học 2016 - 2017
Tiến độ đào tạo năm học năm 2015 - 2016

Tiến độ đào tạo năm học năm 2015 - 2016

04/09/2015
Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam thông báo tới toàn thể học sinh - sinh viên bậc Cao đẳng và Trung cấp học theo quy chế  học chế niên chế về tiến độ đào tạo năm học 2015 - 2016.
Tiến độ đào tạo năm học 2014 - 2015 bậc Cao đẳng (Niên chế)

Tiến độ đào tạo năm học 2014 - 2015 bậc Cao đẳng (Niên chế)

12/03/2015
Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam thông báo tới toàn thể học sinh - sinh viên bậc Cao đẳng và trung cấp học theo quy chế  học chế niên chế về tiến độ đào tạo năm học 2014 - 2015.
Tiến độ đào tạo năm học 2014 - 2015 bậc Cao đẳng (tín chỉ)

Tiến độ đào tạo năm học 2014 - 2015 bậc Cao đẳng (tín chỉ)

12/03/2015
Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam thông báo tới toàn thể học sinh - sinh viên bậc Cao đẳng học theo quy chế  học chế tín chỉ về tiến độ đào tạo năm học 2014 - 2015.
 
Thông báo mới
Điểm tin
Top